Vlastnosti softwaru

Agendy

Kategorie

Vytváření a editace kategorií vstupného.
Položky zboží, služeb.
Počet, cena, sazba DPH, způsob výběru vstupného.
Umístění tlačítka markování ve výdeji.
Přiřazení tiskové sestavy.
Souhrnné tiskové sestavy stavů skladových zásob.

Akce

Data připravovaných akcí během roku.
Nastavení trvání akce podle kalendáře a času, místo konání.
Přecenění stávajících kategorií vstupného pro danou akci.
Přiřazení mapy k akci s uspořádáním podle akce.

Sklad

Skladové operace příjemky, převodky, inventury.

Adresář

Evidence a správa kontaktů.

Přehledy výdeje

Seznam veškerého výdeje vstupenek, zboží, služeb, osob, celkem, vytištěno.
Přehled tržeb podle období.
Filtrování dat podle data a dalších parametrů ve všech agendách.
Export dat a tržeb do souborů Excel pro další možnost zpracování.
Souhrnná sestava akcí v libovolném období.
Detailní sestava akcí se sumářem kategorií.
Průběžná sestava akcí v libovolném období s veškerým filtrováním.

Uzávěrky

Zápis uzávěrky.
Přehled uzávěrek s detaily vydaných vstupenek.
Export dat do souborů Excel pro další možnost zpracování.

Kasa

Uzpůsobeno pro ovládání dotykem.
Více výdejních míst (Provoz v síti).
Tlačítka kategorií možno přehledně rozmístit.
Obrazové mapy pro konkrétní výdej místa nebo zboží.
Zákaznický monitor.
Editace zboží a služeb přímo při výdeji.
Náhled vstupenky před dokončením.
Storna, mazání, přehled průběžné tržby, uzávěrka.
Tisk faktury, daňového dokladu.
Vratka, včetně převodu cizí měny.
Způsoby úhrady, hotově, kartou, převodem, ceninou.
Připraveno na EET.
Přehledné přepínání mezi akcemi při výdeji.
Výdej kategorie ze zvolené mapy akce.
Vzhled vstupenek podle akce.
Způsob práce podle uživatelských práv.
Zabezpečeno proti manipulaci obsluhy.

Editory

Součástí systému jsou dva vyspělé editory k vlastní editaci.

Editor tiskových sestav

Editace sestav vstupenek, výstupních souhrnných sestav.
Široká škála nástrojů pro editaci vizuálního vzhledu. Vkládání textů, obrázků,  čárových QR kódů.
Nastavení formátu tisku stránky.
Nastavení směrování sestavy na konkrétní tiskárnu.
Směrování dovolí tisknout každou sestavu zvlášť na formát A4 nebo vstupenku.

Editor map

Grafická editace návštěvních prostor, hledišť, sálů, řad, míst.
Možnost různých základních tvarů, barev, písma, vkládání obrázků.
Lze vytvořit realistickou podobu mapy.
Propojení jedné nebo i více kategorií k objektu.
Libovolné očíslování a rozmístění řad, sedadel.